امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضائل امام محمّد باقر عليه السلام

   فضائل امام باقر عليه السلام

 

 • سقوط نكردن ديوار شكسته با اشاره مادر آن حضرت: 1000.
 • بانوى صديقه ‏اى كه در خاندان امام حسن ‏عليه السلام نظيرى برايش نبود: 1000.

   × × ×

 • گفتار امام سجاد عليه السلام درباه اوصاف آن حضرت: 353.
 • گفتار قتاده، فقيه اهل بصره درباره آن حضرت: 354.
 • گفتار يكى از دشمنان امام ‏عليه السلام از اهل شام درباره اخلاق آن حضرت: 352.
 • جوان شامى كه بخاطر فصاحت و دانش امام ‏عليه السلام در جلسه آن حضرت حاضر مى ‏شد: 999.
 • پاسخ مردى نصرانى كه به آن حضرت اهانت نمود: 352.
 • آزاد كردن بردگان و تقسيم هشت هزار دينار بين فقرا: 1010.
 • پيرمردى كه با بيان عقايدش اظهار محبّت به امام ‏عليه السلام كرد: 358.
 • مردى كه از خراسان با پياده آمدنش اظهار محبت به امام ‏عليه السلام كرد: 356.
 • جز ابوهارون نابينا امام ‏عليه السلام را نمى ‏ديد: 1009.

   × × ×

 • نشان دادن ملكوت زمين و عوالم ديگر به جابر: 361.
 • بينا شدن چشمان نابيناى ابو بصير با كشيدن دست بر آن: 998.
 • دستور برگرداندن روح به جوانى كه قبض روح گرديده بود: 999.
 • حاضر كردن پدرى ناصبى پس از مرگ، كه فرزندش را از اموال خود محروم كرده بود: 1008.
 • تغيير شكل دادن امام باقر عليه السلام به صورت امام سجاد عليه السلام و بالعكس: 355.
 • جوان شدن حبابه والبيه به دعاى آن حضرت: 1002.
 • خبر دادن از مرگ يكى از دوستانش: 1009.

   × × ×

 • هفتاد هزار حديث به جابر تعليم نمود: 360.
 • ظاهر شدن الياس نزد آن حضرت و پرسشهاى او در مورد علم ايشان: 1012.
 • پاسخ پرسش هر يك از موسى و خضر را امام ‏عليه السلام مى‏ داند: 1016.
 • نشر توحيد و اسلام و دين از كلمه صمد: 354.
 • پاسخ به سى هزار پرسش: 351.
 • پاسخ هزار مسأله از مسائل مشكل مردم: 1006.
 • پاسخ امام ‏عليه السلام به پرسش كسى كه عرض كرد چگونه صبح كرديد؟: 1011.
 • كلام امام‏ عليه السلام در معناى معرفت و مراحل هفتگانه آن: 355.
 • كلام امام‏ عليه السلام در عقايد و دستور العمل ديندارى: 1001.
 • كلام امام ‏عليه السلام در مورد دوستى و دشمنى: 362.
 • در صحيفه ‏اى كه نزد امام ‏عليه السلام بود نام خود و پدر و فرزندانى كه هنوز متولد نشده بودند ديد: 1007.
 • مناجات امام‏ عليه السلام به لهجه سريانى: 1015.
 • دعاى امام ‏عليه السلام براى شيعيان خود: 1013.
 • موعظه از امام ‏عليه السلام: 1018.

 

 

 

 

 

  بازدید : 5966
  بازديد امروز : 1236
  بازديد ديروز : 9289
  بازديد کل : 82785763
  بازديد کل : 65925211