امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضائل امام جعفر صادق عليه السلام

   فضائل امام صادق‏ عليه السلام

 

 • حالات آن حضرت در نماز و تكرار بعضى از آيات: 374.
 • رفتار امام ‏عليه السلام نسبت به كسى كه به آن حضرت دشنام داده بود: 415.
 • رفتار ناشايسته عبد اللَّه بن على عموى آن حضرت و بازگشت او براى عذرخواهى: 1047.
 • بخشش امام ‏عليه السلام مخفيانه و با واسطه به فرزندان پدرش و نفرين آنها: 1045.
 • طلب آمرزش براس اصحاب پدرش كه امام‏ عليه السلام را كم بحساب مى‏ آوردند: 1021.
 • رفتار امام ‏عليه السلام با غلامى كه وقت كار خوابيده بود: 411.
 • نپذيرفتن خلوت كردن حمّام را براى آن حضرت: 372.
 • نپذيرفتن هزار دينارى كه به اتهام دروغين پرداخته بود: 371.
 • آنچه دوست مى‏ داشت به فقرا مى‏ بخشيد: 373.
 • قصه يكى از اهل جبل كه پولى را به امام ‏عليه السلام براى خريدن خانه در مدينه داده بود: 1046.
 • آمرزش گناه پيرمردى كه امام ‏عليه السلام را شفيع خود قرار داد: 412.
 • نجات يافتن رفيد بواسطه پيغام امام ‏عليه السلام: 408.
 • دست و پا زدن در آب و شناخت امام ‏عليه السلام: 392.

   × × ×

 • چگونگى علم امام‏ عليه السلام: 1029.
 • به آنچه در آسمانها و زمين است و آنچه در دنيا و آخرت است آگاه مى‏ باشد: 1052.
 • از آنچه در صلب مردان و رحم زنان است باخبر مى‏ باشد: 1053.
 • از تعداد همه ريگهاى بيابان آگاه است: 1053.
 • پاسخ به پرسشى كه خضر به دستور امام باقرعليه السلام از آن حضرت نمود: 1029.
 • پاسخ به شانزده هزار حديث: 375.
 • تفسير كلمه اللَّه: 377.
 • خبر دادن از حرمت گوشت بخاطر ذبح شرعى نشدن آن: 1026.
 • خبر دادن از تندخويى و درشتى ابراهيم ابن مهزم نسبت به مادرش و نهى نمودن از آن: 1034.
 • خبر دادن از وعده بهشت كه ابوبصير به مرد شامى داده بود و وفاى به آن: 1035.
 • خبر دادن از خوابى كه سدير ديده بود، و عنايت كردن هشت عدد خرما به تعدادى كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم ‏در خواب به او مرحمت كرده بود: 1033.
 • اظهار خشنودى امام ‏عليه السلام از احسانى كه داود ابن كثير به پسر عموى خود كرده بود: 1048.
 • قرائت كردن آيه ‏اى كه حكايت از ناتوانى مردم از آوردن مثل قرآن دارد براى كسانى كه پنهانى درباره‏ عجز و ناتوانى خود گفتگو مى‏ كردند: 1042.
 • نقل كلامى از خداوند براى كسى كه نقل كلام رسول خدا را از امام باقر عجيب مى‏ شمرد: 1031.

   × × ×

 • راه رفتن امام ‏عليه السلام در آتش بعد از آتش زدن خانه: 1019.
 • زنده كردن چهار پرنده كه بدستور امام‏ عليه السلام سر بريده شدند و باهم مخلوط گرديدند: 1041.
 • اگر بخواهد زمين را بر اهل آن وارونه مى‏ سازد: 407.
 • وزيدن بادى سياه بر اثر خشم امام ‏عليه السلام: 407.
 • بارش سنگ بر زن خيانتكار: 1025.
 • تكلم كردن پوستين و خبر دادن از خيانت صاحبش كه مورد اعتماد پادشاه هند براى فرستادن كنيزى ‏قرار گرفته بود: 1027.
 • دانه خرمايى را كه امام ‏عليه السلام كاشت و آب دهان بر آن ريخت فوراً سر سبز شد و خرما داد: 1023.
 • درخت خشكيده خرما كه به دعاى امام ‏عليه السلام برگ و رطب تازه پيدا كرد: 1040.
 • درختى كه در آن يك خوشه انگور و انار سبزى در غير فصل آن بود: 1038.
 • حركت كوه به اشاره امام ‏عليه السلام: 1024.
 • خارج شدن شمش طلا از زمين با اشاره پاى آن حضرت: 1036.
 • شكافتن قعر دريا و نشان دادن آبى كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين‏تر بود: 398.
 • پديدار شدن دريا كه در آن كشتى هايى از نقره بود به اشاره پاى آن حضرت: 1037.
 • تغيير شكل دادن اعرابى كه امام ‏عليه السلام را ساحر خواند به صورت سگ: 1040.
 • بازگشت علم و دانش كسى كه دچار فراموشى شده بود: ص623.
 • بيست سال تأخير انداختن در قبض روح همسر عبدى: 1023.
 • نشان‏ دادن امام ‏باقرعليه السلام را به سماعه: 1050.
 • بالا بردن مناره مسجد پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم: 395.
 • تصرف در خورشيد: 396.
 • بالا رفتن و ملاقات با پدرانش و آوردن خوشه‏ اى خرما: 397.
 • ماجراى سفر داود رقّى و عنايت امام‏ عليه السلام: 409.
 • نسوختن هارون مكّى در آتش تنور: 1043.

   × × ×

 • اشعار امام صادق عليه السلام در معرفى ائمّه اطهارعليهم السلام: ج 2 ص 623.
 • موعظه و پند امام‏ عليه السلام به عنوان بصرى در مورد تحصيل طريق بندگى: ج 2 ص 624.
 • سفارشات نُه گانه امام ‏عليه السلام به عنوان بصرى براى جويندگان راه حق: ج 2 ص 627.
 • نصيحت امام‏ عليه السلام به غلامى كه مى‏ خواست جاى خود را با ثروتمندى عوض كند: 410.
 • دعا براى شيعيان خود: 1051.
 • كلام امام‏ عليه السلام در محبّت: 383.
 • كلام امام‏ عليه السلام در مورد ميراث انبياء: 1030.
 • پند و اندرز امام ‏عليه السلام: ج 2 ص 629.
 • سفارش آن حضرت نسبت به سبك نشمردن نماز در لحظات واپسين: 376.
 • سروده ابو هريره عجلى در رثاى آن حضرت: ج 2 ص 622.

 

  بازدید : 5458
  بازديد امروز : 1043
  بازديد ديروز : 7623
  بازديد کل : 77097861
  بازديد کل : 62887322