امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضائل حضرت جواد الأئمّه عليه السلام

فضائل حضرت جواد الائمّه عليه السلام

گواهى دادن مولود به يگانگى پروردگار و رسالت پيامبر: 1109 1101.

در اسلام مولودى با بركت‏تر از آن حضرت تولد نيافته است: 468.

شدّت محبّت حضرت رضا عليه السلام به فرزندش و گهواره جنبانى او: 1111.

نص حضرت رضا عليه السلام بر امامت امام جواد عليه السلام: 1110 470.

تشبيه حضرت رضا فرزندش را به موسى بن عمران و عيسى بن مريم: 1111.

نامه حضرت رضا عليه السلام به فرزندش و سفارش به احسان در مورد خويشاوندان: 1113 461.

تواضع و فروتنى قيافه شناسان در برابر آن حضرت و گفتار آنها در توصيف ايشان: 1100467.

خطبه شيوا و فصيح امام عليه السلام در دو سالگى براى معرّفى خويش: 1100 467.

فكر و انديشه امام عليه السلام و آرزوى انتقام‏ گيرى از دشمنان حضرت زهرا عليها السلام در چهار سالگى:463.

علم آن حضرت به انساب مردمان و به ظاهر و باطن و آينده ايشان: 462.

پاسخ مستدل امام عليه السلام به كسى كه باور نداشت آن حضرت مقدار آب دجله را بداند: 471.

پاسخ قاطع آن حضرت به مأمون در هنگام عبور او: 459.

خبر دادن از آنچه مأمون در دستش پنهان كرده بود: 459.

پاسخ سى هزار مسأله: 464.

پاسخ به دو پرسشى كه در نيت داشتند، پيش از آنكه اظهار كنند: 1106.

پاسخ به سؤال يحيى بن اكثم پيش از آنكه بپرسد: 1102.

پاسسخ به سؤال يحيى بن اكثم و فروعى كه براى مسأله او تشكيل داد: 472.

استدلال امام عليه السلام بر تحقق امامت در كودكى: 1108.

گواهى دادن عصا در دست امام عليه السلام بر امامت آن حضرت: 1102 465.

تصرّف امام عليه السلام در وجود خويش از جهت اندازه و رنگ: 469.

تأثير نداشتن شمشيرها بر وجود نازنين آن حضرت: 460.

عبور از دجله با پيوستن دو طرف آن به يكديگر: 475.

سير دادن مرد شامى را به مسجد كوفه و مكه مكرمه: 1103.

رهايى دادن مرد شامى را از زندان: 1103.

شكايت گوسفندى از چوپان خود نزد آن حضرت: 1104.

بيرون آوردن شمش طلا از ميان خاك و بخشش آن به تهيدست: 1107.

تبديل كردن برگهاى زيتون به نقره: 474.

شفا يافتن چشمان نابينا به بركت دست آن حضرت: 466.

دستور العمل امام عليه السلام به شخصى براى آن كه پدر فوت شده‏ اش را ملاقات كند: 1105.

دستور العمل امام عليه السلام براى دفع زلزله و آرام گرفتن زمين: 1112.

  × × ×

خبر دادن حضرت رضا عليه السلام از شهادت فرزندش: 1111.

آشاميدن شربت زهر آلود به اجبار معتصم: 467.

نامه امام عليه السلام به علىّ بن مهزيار: 1114.

موعظه و اندرزى مختصر و زيبا: 722.

  × × ×

    بازدید : 5230
    بازديد امروز : 679
    بازديد ديروز : 7623
    بازديد کل : 77097133
    بازديد کل : 62886958