امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضائل حضرت امام هادي عليه السلام

فضائل امام هادى عليه السلام

احساس تواضع بيشتر براى خدا هنگام انتقال امامت: 495.

اعتراف يك مسيحى در مورد شأن و مقام آن حضرت: 483.

تبرك جويى يك مسيحى به دعاى امام عليه السلام: 490.

اعتراف ‏يك ‏مسيحى ‏به ‏علم ‏غيب‏ امام عليه السلام:490.

علّت شيعه شدن اصفهانى و اعتراف او به علم غيب امام عليه السلام: 494.

خبر دادن امام عليه السلام از شهادت پدرش: 495 486.

خبر دادن امام عليه السلام به يك نصرانى كه داراى فرزندى مسلمان خواهد شد: 482.

خبر دادن امام عليه السلام از مردن يكى از فرزندان أنوش و اسلام آوردن ديگرى: 483.

خبردادن امام عليه السلام از كشته شدن متوكّل: 1119.

خشنود نبودن امام عليه السلام هنگام ولادت جعفر و خبر دادن از آينده او: 1126.

پاسخ امام عليه السلام به پرسشى كه همگان از آن عاجز بودند: 493.

پاسخ امام عليه السلام در پايين نوشته با قرار دادن آن زير مصلّا: 488.

آموختن هفتاد و سه لغت با مكيدن سنگريزه‏ اى كه امام عليه السلام در دهان مبارك خود گذاشتند: 478.

نشان دادن باغى سرسبز و زيبا به صالح بن سعيد در خان صعاليك: 477.

تصوير شيرى كه به دستور امام عليه السلام به صورت شيرى ظاهر شد و شعبده ‏باز را دريد: 1121.

مشتى ريگ كه امام عليه السلام به ابوهاشم عنايت كرد و همه طلاى سرخ شدند: 1117.

جدا كردن شمش نقره از زمين و عنايت كردن آن به ابوهاشم: 1118.

بالا رفتن امام عليه السلام در هوا و آوردن پرنده‏ اى طلائى: 481.

پيدا شدن درخت و چشمه آب در كويرى بى‏آب و علف: 1125.

پياده شدن از مركبها بى ‏اختيار و ناخواسته براى احترام آن حضرت: 1123.

وزيدن باد و كنار زدن پرده براى ورود امام عليه السلام: 1128.

ساكت‏شدن پرنده ‏ها با ورود امام عليه السلام: 487.

آرام گرفتن كبكهاى جنگى با ورود آن حضرت: 487.

به خاك افتادن غلامان متوكل در مقابل امام عليه السلام: 1116.

مشاهده غلامان پس از كشته شدن آنها توسّط متوكّل: 1116.

نجات كسى كه مى ‏خواستند او را از بالاى كوه پرتاب كنند: 1120.

عنايت كردن بيست و پنج دانه خرما به عددى كه رسول خدا در خواب به او عنايت كرده بود:1124.

پيدا كردن يك نصرانى خانه امام عليه السلام را و مشاهده معجزات: 482.

تكلّم كردن امام عليه السلام با اسب: 1130.

فرمايش امام عليه السلام به كسى كه عيادت آن حضرت رفته بود: 1121.

گفتار امام عليه السلام به فتح كه دچار وسوسه خدا پنداشتن آن حضرت شده بود: 1131.

گفتار امام عليه السلام به فتح كه مى ‏پنداشت امام عليه السلام نبايد چيزى بخورد: 1131.

فرمايش امام عليه السلام در توصيف پروردگار: 1131.

دعا براى ايمنى از هر گونه ترس و وحشت: 484.

دعاى مخصوص امام عليه السلام كه هر كس بخواند نااميد نشود: 496.

دعاى آن حضرت براى قوى شدن مركب ابوهاشم: 479.

دعاى «يا من تُحلد» از امام عليه السلام براى نجات كسى كه به زندان افتاده بود: ج2 ص751.

فائده دعا كردن براى امام عليه السلام: 494.

براى دعا فقط لبهاى خود را حركت بده جواب به تو مى ‏رسد: 489.

اشعار امام عليه السلام در مجلس متوكّل لعين و دگرگون كردن مجلس: 1129.

اشعار صيمرى در رثاى امام هادى عليه السلام و درباره اهل‏بيت ‏عليهم السلام‏ وحضرت ‏مهدى عليه السلام: ج2ص749.

  × × ×

    بازدید : 5406
    بازديد امروز : 1067
    بازديد ديروز : 7623
    بازديد کل : 77097908
    بازديد کل : 62887346