امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضائل حضرت امام حسن عسکري عليه السلام

فضائل حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام

اوصاف آن حضرت از نظر چهره و اندام: 512.

همواره بالاى سر آن حضرت را نورى فراگرفته بود: 509.

براى آن حضرت سايه‏ اى نبود: 510.

بى ‏اعتنائى امام عسكرى عليه السلام به احمد بن اسحاق بخاطر راندن حسين: 502.

نشان دادن لباسهاى زبر زيرين به كسى كه گمان ديگرى به آن حضرت داشت: 1134.

پاسخ امام عليه السلام در مورد ارث زن و مرد و علّت آن: 1145.

پاسخ امام عليه السلام در مورد كيفيت قضاوت امام عصر عليه السلام در هنگام ظهور: 1147.

پاسخ امام عليه السلام در مورد قرآن به كسى كه مى ‏خواست بپرسد: 1135.

مرقوم فرمودن امام عليه السلام پاسخ پرسشى را كه فراموش كرده بود ذكر كند: 1147 1137.

دستور ساختن سرمه‏ اى براى چشم: 1137.

دستور معالجه تب ربع: 147.

بيرون آوردن مردم را از شك و ترديد با افشاى كار راهب در قضيه دعاى باران: 1136.

خبر دادن امام عليه السلام از آنچه در ذهن ابوهاشم خطور كرد: 1145 1132.

خبر دادن امام عليه السلام از ضمير ابوهاشم و تشويق او به كارهاى خير: 1140.

خبر دادن امام عليه السلام از خطور قلبى شخصى بنام اقرع: 1142.

خبر دادن از باطن شخصى با پاسخگويى او به اشاره: 1143.

خبر دادن از شرك يكى از مشركين و هدايت او: 507.

خبردادن از غلوّ يكى از غلاة وهدايت او: 508.

خبر دادن از وفات احمد بن اسحاق: 1168.

خبر دادن از وفات كنيز علىّ بن زيد: 1144.

مهر زدن امام عليه السلام بر سنگريزه كه يكى از دلائل امامت بود: 1139.

افتادن در چاه آب در كودكى و بالا آمدن آب: 1146.

بالا رفتن امام عليه السلام بسوى آسمان: 506.

پائين رفتن امام عليه السلام در زمين و ناپديد شدن آن حضرت: 511.

تغيير دادن وضع كسى كه نمى ‏توانست بطرف راست بخوابد: 1133.

خارج شدن شمش طلا از زمين با اشاره امام عليه السلام: 1132.

خارج شدن شمش نقره از زمين با اشاره امام عليه السلام: 1132.

بينا شدن علىّ بن عاصم نابينا به عنايت امام عليه السلام: 503.

فرمايش امام عليه السلام در تفسير آيه شريفه «و اذ أخذ ربك من بني آدم ...»: 1141.

فرمايش امام عليه السلام درباره معروف و نيكوكارى: 1140.

فرمايش امام عليه السلام درباره اوصاف حزب اللَّه: 504.

فرمايش امام عليه السلام در مورد گناهانى كه بخشيده نمى ‏شود: 1150.

فرمايش امام عليه السلام درباره عقيده طبقات مردم راجع به آن حضرت: ج 2 ص 771.

فرمايش امام عليه السلام در مورد افشاگرى و رياست ‏طلبى: ج 2 ص 772.

فرمايش امام عليه السلام در مورد مصيبت كمرشكن يعنى همسايه نااهل: ج 2 ص 772.

فرمايش امام عليه السلام در مورد غضب و كينه‏توزى: ج 2 ص 774.

فرمايش امام عليه السلام در مورد انديشيدن در امر خداوند: ج 2 ص 774.

فرمايش امام عليه السلام در مورد ناگهانى بودن مرگ و نتيجه اعمال: ج 2 ص 774.

فرمايش امام عليه السلام در مورد ملازم بودن با حق: ج 2 ص 774.

فرمايش امام عليه السلام در مورد دو خصلتى كه فوق آن چيزى نيست: ج 2 ص 775.

فرمايش‏امام عليه السلام‏ درمورد تواضع: ج2ص775.

فرمايش امام عليه السلام در مورد كيفيّت موعظه نمودن: ج 2 ص 775.

فرمايش امام عليه السلام در مورد خوددارى از ذلّت: ج 2 ص 776.

فرمايش امام عليه السلام در مورد قبر شريف خودش در سامرّاء: 1148.

فرمايش امام عليه السلام در مورد قيام حجّت حق براى آشكار نمودن حق: 1149.

فرمايش امام عليه السلام در مورد حزن شيعه تا ظهور امام زمان: 513.

فرمايش امام عليه السلام در مورد فضيلت انتظار فرج: 513.

سفارشات امام عليه السلام در مورد مطالب اخلاقى: 513.

نامه آن حضرت به ابن بابويه قمى : 513.

دعاى امام عسكرى عليه السلام: 504.

  × × ×

    بازدید : 5312
    بازديد امروز : 930
    بازديد ديروز : 7623
    بازديد کل : 77097635
    بازديد کل : 62887209