امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
ويژگي هاي امامان عليهم السلام

ويژگى‏هاى امامان ‏عليهم السلام

كيفيت آفرينش امام و انعقاد نطفه او: 678.

امام در رحم مادر صدا مى ‏شنود: 680 678.

امام در رحم مادر حرف مى ‏زند و قرآن مى ‏خواند: 1151.

پاك و ختنه شده به دنيا مى ‏آيد: 682.

هنگام ولادت دستها را بر زمين مى ‏نهد و سر بسوى آسمان بلند مى ‏كند: 679.

دو كف دست بر زمين مى ‏گذارد و شهادتين مى ‏گويد: 682.

هنگام ولادت در استوانه از نور اعمال بندگان را مى ‏بيند: 678.

هنگام ولادت حكمت به او عطا مى ‏شود: 680.

هنگام ولادت لباس هيبت بر اندامش پوشيده مى ‏شود: 680.

رشد ايشان بيش از سايرين است: 1151.

در شيرخوارگى فرشتگان تحت فرمان آنها هستند: 1151.

كمى سن ضررى به امامت امام نمى ‏زند: 681.

سايه ندارد: 682.

محتلم نمى ‏شود: 682.

همگى پاك و معصومند: 112.

از پشت سر مى ‏بيند همانطور كه از پيش رو مشاهده مى ‏كند: 682.

چشمش بخواب مى ‏رود ولى قلبش بيدار است: 682.

حال امام عليه السلام در خواب و بيدارى يكسان است: 1142.

ادرار و مدفوعش را زمين فوراً مى ‏بلعد و ديده نمى ‏شود: 682.

بوى بدن امام از مشك خوشبوتر است: 682.

زره رسول خدا به اندازه اندام مبارك اوست: 682.

نزد او اسلحه رسول خدا است: 682.

گنجينه‏هاى زمين و كليدهاى آن در اختيار امام است: 1036.

نزد او صحيفه‏ اى است كه اسامى شيعيانش در آن است: 682.

نزد او صحيفه‏ اى است كه اسامى دشمنانش در آن ثبت است: 682.

جفر احمر و جفر ابيض نزد امام است: 689.

جفر اكبر و جفر اصغر كه در آن تمام علوم است نزد او است: 682.

نزد او كتاب جفر است كه در آن تمام رويدادها است: 689 587.

نزد او جامعه است كه در آن تمام نيازمنديهاى مردم است: 689 682.

مصحف فاطمه‏ عليها السلام نزد او است: 689 682.

هفتاد و دوحرف ‏از اسم ‏اعظم‏ نزد اوست:485.

چگونگى علم و دانش ايشان: 691 689 688.

علم و دانشى كه در آن هيچگونه اختلافى نيست نزد امام است: 1012.

علم امام بخشش الهى و موهبت پروردگار است: 426.

علم يكى از كمترين مقامات ايشان نزد پروردگار است: 687 684 379.

امام زبان پرندگان و هر صاحب روحى را مى ‏داند: 1060.

چون حجّت خدا بر مردم است امور مردم از او پنهان نمى ‏ماند: 691.

كسى نزد او حاضر باشد يا غايب برايش فرق نمى ‏كند: 693.

امام بين مشرق و مغرب را پر كرده است: 392.

بر همه اطراف دنيا احاطه دارد و مى ‏تواند در آن تصرف كند: 380.

دنيا براى امام مانند قطعه گردويى ظاهر و نمايان است: 424.

چيزى بر امام پوشيده نيست: 1060.

آنچه بين مشرق و مغرب باشد امام مى ‏بيند: 685 381.

امام عليه السلام ‏مى ‏بيند آنچه ‏را كه ‏مردم ‏نمى ‏بينند:685.

مى ‏شنوند آنچه را كه مردم نمى ‏شنوند: 685.

صداى فرشتگان را مى ‏شنود: 682.

براى امام با مردم گوش شنوا و چشمان بينا است: 1009.

هيچ يك از اعمال مردم از امام پنهان نيست: 1009.

اعمال مردم هر روز بر امام عرضه مى ‏شود: 1095.

اعمال شيعه صبح و شام بر امام عرضه مى ‏شود: 443.

فرشتگان به منازل ايشان فرود مى ‏آيند: 685.

از اخبارى كه اتّفاق نيفتاده فرشتگان آنها را آگاه مى ‏سازند: 685.

مى ‏تواند در يك صبحگاهان مسير يك سال خورشيد را طى كند: 683.

مسافت يك سال خورشيد را در يك ساعت مى ‏پيمايد: 386.

آشيانه براى اراده پروردگار است: 687.

قلب امام جايگاه اراده پروردگار است: 480.

امام جز آنچه را كه خداوند بخواهد نمى ‏خواهد: 687 480 379.

آنچه بخواهد به اذن الهى انجام مى ‏دهد: 355.

امام در امور مهم خود جز به خدا پناهنده نمى ‏شود: 496.

هرگاه از خدا درخواستى كند اجابت مى ‏گردد: 496.

دعاى او مستجاب است و رد نمى ‏شود: 682.

داناترين، حكيمترين، پرهيزگارترين، بردبارترين، شجاعترين، سخاوتمندترين و عابدترين‏ مردم است: 682.

در مقابل پروردگار از همه متواضع‏تر است: 682.

از همه مردم به آنچه امر مى ‏كند عمل كننده‏ تر است: 682.

از همه مردم به آنچه نهى مى ‏كند اجتناب كننده ‏تر است: 682.

نسبت به مردم از پدر و مادر دلسوزتر و مهربان‏تر است: 682.

امام شيعيان خود را مى ‏شناسد: 1004.

با شادى شيعيانش شاد و با حزن ايشان محزون است: 693.

به دعاى شيعيانش آمين مى ‏گويد: 693.

در مراسم دفن شيعه شركت مى ‏كند: 427.

بر جان مردم از خودشان سزاوارتر است: 682.

زمين هيچگاه از وجود ايشان خالى نيست: 1158.

همگى از نسل امام حسين عليه السلام هستند: 1161.

عدد ايشان عدد نقباى بنى اسرائيل است: 36.

عدد ايشان به عدد ماه‏ها است: 38.

غائب ايشان در حقيقت غائب نيست: 112.

مرده ايشان در حقيقت نمرده است: 112.

خداوند بين هر پيامبرى و جانشين او پس از مرگ اجتماع حاصل مى ‏كند: 703.

جز كافر منكر كسى ادعاى منصب امام را ندارد: 714.

 

    بازدید : 5526
    بازديد امروز : 1071
    بازديد ديروز : 7623
    بازديد کل : 77097917
    بازديد کل : 62887350