امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضيلت سادات

فضيلت سادات

خويشاوندى با پيامبر افتخار است و سود مى ‏بخشد: 644.

حضرت زهرا عليها السلام در ضمن وصيّت به فرزندانش تا قيامت سلام رسانده است: 634.

خدا آتش را بر ذريّه فاطمه ‏عليها السلام حرام نموده است: 639.

هيچ كدام از فرزندان فاطمه ‏عليها السلام از دنيا نمى ‏رود تا به امامت ائمه ‏عليهم السلام اقرار كند: 640.

هيچ كدام از فرزندان ائمه ‏عليهم السلام نمى ‏ميرد مگر اينكه سعادت او را دريابد: 648.

ذريّه پيامبر وقتى وارد محشر شوند صحنه قيامت را روشن سازند: 638.

ذريّه پيامبر همگى وارد بهشت خواهند شد: 639.

خداوند شفاعت ذريّه پيامبر را در قيامت بپذيرد: 638.

حضرت حمزه و جعفر دو شاهدند براى تبليغ و ارشاد انبياء: 137.

رحمت و بركات خداوند، پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ذريّه آن حضرت ‏اند: 798.

صلوات بر ذريّه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم: 795.

آل محمد عليهم السلام ذريه و فرزندان ايشان مى ‏باشند: 635.

سادات را بخاطر انتساب ايشان بايد گرامى داشت: 790 502.

فرزندان شايسته پيامبر را بخاطر خدا، و فرزندان ناشايسته را بخاطر پيامبر بايد گرامى داشت:809.

گرامى داشتن فرزندان پيامبر گرامى داشتن پيامبر است: 793.

خوش رفتارى با فرزندان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم باعث خشنودى پيامبر است: 649.

خدمت كردن به ذريه پيامبر باعث پيدا كردن حقى بر آن حضرت مى ‏شود: 807.

هر كس مى ‏خواهد خدا حوائج او را برآورد بايد به آل محمد عليهم السلام احسان كند: 642.

كسى كه احسانى به يكى از سادات كند پيامبر اكرم در قيامت به او پاداش دهد: 800646 641.

كسى كه پيامبر يا يكى از ذريّه او را زيارت كند آن حضرت او را در قيامت از وحشت‏ها نجات ‏دهد: 806.

كسى كه يكى از فرزندان پيامبر را زيارت كند گويا آن حضرت را زيارت كرده و آمرزيده است:806.

كسى كه ذريه امام حسن و امام حسين ‏عليهما السلام را زيارت كند گويا ايشان را زيارت كرده: 899  804.

دوستى فرزندان پيامبر سرانجامش بهشت است: 815.

دوستى ذريّه حضرت على و حضرت فاطمه ‏عليهما السلام سرانجامش بهشت است: 811.

هر كه امام حسن و امام حسين ‏عليهما السلام و فرزندان ايشان را دوست بدارد آتش جهنم او را نسوزاند: 916.

خداوند حضرت على عليه السلام و ذريّه آن حضرت را آمرزيده است: 802.

نگاه كردن به ذريه پيامبر عبادت است: 636.

نگاه كردن به ذريه پيامبر مادامى كه از مسير آن حضرت جدا نشده‏ اند عبادت است: 896.

نظر كردن به يكى از فرزندان امام حسن و امام حسين‏ عليهما السلام صد حسنه دارد: 797.

كسى كه با فرزندان شايسته پيامبر طعام بخورد بدنش بر آتش نسوزد: 808.

عيادت از بنى هاشم واجب و زيارت آنها سنّت است: 805.

از جا برنخاستن براى فرزندان پيامبر جفا به پيامبر است: 791.

كسى كه به احترام فرزندان پيامبر بطور كامل بپا نخيزد به بلائى كه دوا ندارد گرفتار شود: 791.

تنها به احترام فرزندان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم بايد به پا خاست: 790.

فرزندان پيامبر براى كسى سزاوار نيست بپاخيزند: 792.

صاحب منزل سزاواتر به صدر مجلس است مگر يكى از بنى هاشم وارد شود: 799.

قصّه مردى كه به سادات و علويّون جنس مى ‏داد و به حساب حضرت على عليه السلام مى ‏نوشت:834 651.

قصه كسى كه نسبت به خاندان حضرت رسول ايثار كرد و آنها را بر خاندان خود مقدّم داشت:187.

قصه عبد اللَّه بن مبارك كه حج نرفت و به علويّه‏ اى ثروت خود را بخشيد: 647.

قصه آهنگرى كه آهن را با دست از كوره آتش بيرون مى ‏آورد: 803.

قصه زن علويه و مرد مجوسى كه او و دخترش را پناه داد: 650.

در آنچه مربوط به خاندان رسالت و بين آنها است نبايد دخالت كرد: 810 648.

بغض‏ و كينه بنى ‏هاشم علامت نفاق است: 814.

بغض و كينه فرزندان پيامبر سرانجامش آتش است: 815.

اهانت به فرزندان پيامبر اهانت به پيامبر بحساب مى ‏آيد: 793.

كسى كه ذريه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم را آزار دهد آن حضرت او را شفاعت نمى ‏كند: 817 643.

 

    بازدید : 6999
    بازديد امروز : 937
    بازديد ديروز : 7623
    بازديد کل : 77097648
    بازديد کل : 62887216