امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
بررسى و تحليل گفتار «گلدزيهر» و...

بررسى و تحليل گفتار «گلدزيهر» و...

   در اين گزارش«گلدزيهر» احاديث نبوى را مورد انكار قرار داده و آن‏ ها را ساخته و پرداخته يك قرن يا بيشتر پس از رحلت رسول اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم مى‏ شمارد. او يك يهودى شناخته شده است كه احاديث رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم را در اثر پيدايش ‏دعواهاى سياسى كه پس از آن حضرت واقع شده مى‏ پندارد.

   پس از او «ولهاوزن» نه‏ تنها احاديث آن حضرت را انكار نمود بلكه به ستايش از امويان پرداخت و پس از او «لامنز» امويان را بيشتر مورد تحسين قرار داد.

   در آلمان و آمريكا نيز نويسندگانى همان راه «ولهاوزن» را دنبال كردند و به ستايش امويان پرداختند.

   در اينجا يك سئوال مهمّ پيش مى ‏آيد كه پاسخ آن راهگشاى مسائل اساسى مى‏ باشد و آن سئوال اين است: چرا برخى‏ از نويسندگان يهود و طرفداران آن‏ ها، مانند «گلدزيهر» و «ولهاوزن» احاديث پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم را انكار نموده و آن‏ ها را ساخته و پرداخته پس از رحلت آن حضرت دانسته‏ اند؟!

   در پاسخ به اين سئوال مى‏ گوييم: هر چند «عمر» تلاش فراوانى در راه جلوگيرى از تدوين حديث و بيشتر پخش شدن‏ آن‏ ها در ميان مسلمانان نمود، ولى با اين‏همه از همان صدر اسلام برخى از مسلمانان به نوشتن آثار رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم و پخش آن‏ ها اقدام نمودند و به اين‏گونه بسيارى از فرموده‏ هاى رسول اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم در ميان امّت باقى ماند.

   در ميان احاديث رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم كه در كتاب‏ هاى فريقين موجود است برخى از آن‏ ها، علاوه بر جنبه‏ هاى دينى و اعتقادى، از نظر سياسى داراى اهميّت زيادى است كه از ميان آن ها مى‏ توان پيشگويى‏ هاى آن حضرت را درباره بنى‏ اميّه‏ نام برد.

   در اين پيشگويى‏ ها كه به طور مشروح و مفصّل در اين كتاب آمده، رسول اكرم ‏صلى الله عليه وآله وسلم نه‏ تنها از جنبه دينى و اعتقادى، بلكه از لحاظ سياسى عموم مردم و تمامى ملّت را با كارنامه سياه آنان آشنا ساخته‏ اند.

   چون اين پيشگويى ‏ها به حدّ تواتر رسيده و علماى اهل سنّت نيز آن‏ ها را در كتاب‏ هاى خود نقل كرده‏ اند، شكّى در رفتار جنايت‏ بار بنى‏ اميّه باقى نمى‏ ماند. و دشمنى آن‏ ها با دين و خاندان پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله و سلم قبل از بعثت، و در عصر رسول‏ خدا صلى الله عليه وآله و سلم و پس از رحلت آن حضرت، روشن و آشكار است.

   يهوديانى كه دست به پژوهش! زده‏ اند و خواسته‏ اند لكّه‏ هاى ننگ را از دامان خاندان ننگين بنى‏ اميّه بزدايند، چاره‏ اى‏ نداشته‏ اند كه از ريشه منكر همه فرموده‏ هاى پيامبر اكرم‏ صلى الله عليه وآله وسلم شوند!

   بديهى است كسى كه آن‏همه پيشگويى‏ ها را در ابعاد گوناگون درباره خاندان بنى‏ اميّه به نحو كلّى و يا درباره افراد خاصّ‏ بپذيرد، هيچگاه نمى‏ تواند امويان را طرفدار دين و خليفه خداوند بداند.

   يهود و طرفداران آن‏ ها چه در آمريكا يا آلمان يا ديگر كشورهايى كه در اين راه طرفدار يهودند، براى زنده ساختن‏ عقيده‏ هاى گمراه‏ كننده امويان - كه اكنون وهّابيّت ترويج‏ دهنده آن‏ ها مى‏ باشند - به انكار آن احاديث پرداختند، تا بتوانند با پرورش و تبليغ عقايد گمراه‏ كننده بنى‏ اميّه، عقايد پوشالى وهّابيّت را در جامعه رواج دهند!

   با شكست بنى‏ اميّه و فروپاشى حكومت امويان، اقتدار آنان از ميان رفت و رفته‏ رفته نام دولت ستمگرانه آنان كم‏ رنگ و كم‏ رنگ‏ تر شده و به دست فراموشى سپرده مى‏ شد.

   يهوديان كه از تشكيل حكومت جديد امويان بر كشورهاى مسلمان، نااميد بودند، نقشه‏ اى ديگر طرح كردند و تصميم به‏ احياء و زنده ساختن افكار و عقايد امويان در ميان مسلمانان گرفتند تا هم آتش اختلاف را - كه نقشه ديرينه و هميشگى يهود است - در ميان آنان شعله‏ ور سازند و هم افكار و عقايد امويان را - كه دشمنى با رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و خاندان وحى‏ عليهم السلام است - در ميان امّت رواج دهند.

   كسانى كه با تاريخ آشنايند و با ديده انصاف در تاريخ به تلاش و كوشش مى ‏پردازند، مى‏ دانند بنى‏ اميّه از قبل از بعثت با بنى‏ هاشم دشمنى ديرينه داشته‏ اند و پس از اسلام نيز آن را به صورت منافقانه حفظ نموده و مخفى نگه داشته‏ اند؛ هر چند كه‏ بارها پرده‏ ها بالا رفته و باطن خود را آشكار ساخته‏ اند.

   اين‏گونه پژوهشگران و كنكاش‏گران به راحتى درك مى‏ كنند كه وهّابيان زنده‏ كنندگان راه و رسم امويان هستند و ترويج‏ دهندگان عقايد و افكار ضدّ دينى آنان مى‏ باشند.

   دشمنى با خدا و با رسول او، دشمنى خاندان وحى‏ عليهم السلام، تخريب قبور و از بين بردن آثار رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم، كارشكنى و جلوگيرى از پيشرفت اسلام، ارتباط با يهود و مسيحيّت و ترويج آنان، دشمنى با كعبه و بزرگداشت بيت المقدّس در برابر كعبه از نقشه‏ هاى مهمّ امويان بوده است كه وهّابيّت به ترويج آن‏ ها پرداخته و راه آنان را دنبال كرده است.

   براى اين‏كه بدانيد امويان چگونه خواسته‏ هاى يهود را برآورده‏ اند قسمتى كوتاه از رفتار و افكار حجّاج - كه از حاكمان‏ بسيار خشن و خونريز بنى‏ اميّه است - و همچنين عبدالملك را نقل مى‏ كنيم تا بدانيد امويان چگونه خواسته‏ هاى يهود را انجام‏ دادند:

 

 

 

 

    بازدید : 13413
    بازديد امروز : 52922
    بازديد ديروز : 299320
    بازديد کل : 150230682
    بازديد کل : 105534843