امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
عدالت صحابه! در سقیفه و پس از آن

عدالت صحابه! در سقیفه و پس از آن

دربارۀ (عدالت صحابه) دلیل های فراوانی وجود دارد که بسیاری از صحابه نه تنها عادل نبودند؛ بلکه منافق بودند. در اینجا چند دلیل را به اختصار برای عدم عدالت صحابه نقل می کنیم:

1-  زد و خورد در سقیفه میان اصحاب! و فحش و ناسزا گفتن به یکدیگر.

2-  بیعت نکردن بعضی از صحابه تا آخر عمر با ابوبکر مثل سعد بن عبادة .

3- بیعت اجباری بعضی از صحابه مانند بنی هاشم.

4- اگر فدک مال همۀ مسلمانان بود نامه نوشتن ابوبکر به رد آن به حضرت زهرا علیهاالسلام دلیل بر عدم عدالت ابوبکر است.

5- پاره کردن عمر نامۀ ابوبکر را دربارهء ردّ فدک ، اگر او حقّ پاره کردن نامه را داشت دلیل دیگری بر عدم عدالت ابوبکر است و اگر چنین حقّی نداشت دلیل بر عدم عدالت عمر است.

6- اگر ابوبکر حقّی نداشت نامه در ردّ فدک بنویسد نوشتن نامه او دلیل بر عدم عدالت اوست و اگر حقّ داشت چرا پس از پاره کردن عمر مجدّداً نامه برای ردّ فدک ننوشت؟!

7- ابوبکر نامه برای ردّ فدک نوشت ولی فدک را ردّ نکرد اگر ردّ نکردن فدک صحیح بوده است پس نامه نوشتن او بر ردّ فدک اشتباه بوده.

نامه نوشتن او به ردّ فدک دلیل بر عدم عدالت اوست و اگر نامه نوشتن بر ردّ کردن فدک صحیح بوده پس چرا فدک را رد نکرد این دلیل دیگر بر عدم عدالت ابوبکر است.

 

 

بازدید : 835
بازديد امروز : 6734
بازديد ديروز : 79825
بازديد کل : 116239375
بازديد کل : 82932488