امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?

શું અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત ફકત ઈન્સાનો ઉપર છે અથવા બધી મખલૂકાત ઉપર વિલાયત રાખે છે?

અહેલેબૈત અલૈહેમુસ્સલામની વિલાયત સિર્ફ ઈન્સાનો માટે નથી બલ્કે બધી મખલૂકાત ઉપર એ વિલાયત રાખે છે.

ઈલ્મી વેસબાઈટ અલ-મુન્જી

بازدید : 3137
بازديد امروز : 1139
بازديد ديروز : 4125
بازديد کل : 104195953
بازديد کل : 76795151