امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فهرست مطالب

 

 فهرست مطالب

    مقدّمه

 نكته مهمّ

 ضرورت دعا از نظر عقل و نقل

 آداب دعا

 اهميّت مداومت بر دعا

 نقش يقين در مستجاب شدن دعا

 يقين و آثار شگفت ‏انگيز آن

 دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه لازم و ضرورى است

 مظلوم‏ترين فرد عالم

 نصيحتى از مرحوم حاج شيخ رجبعلى خيّاط

 تجربه مهمّ مرحوم حاج شيخ حسنعلى اصفهانى

 كسى كه براى تعجيل ظهور دعا كند دعاى امام زمان ارواحنا فداه شامل او مى‏ شود

 تشكيل مجالسِ دعا براى تعجيل ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 مكان‏هاى مخصوص به آن حضرت ارواحنا فداه

 1 - فضيلت مسجد كوفه و مصلّاى حضرت مهدى ارواحنا فداه در عصر ظهور

 2 - فضيلت مسجد سهله كه مقام حضرت صاحب الزمان صلوات اللَّه عليه در آنجا است

 3 - مسجد مقدّس جمكران

 توجّه به وظايف دوران غيبت

 اعتياد به عصر غيبت امام عصر ارواحنا فداه!

 روش فكرى خود را تغيير دهيد!

 به سوى امير عالم هستى

 توجّه به حضرت بقيّةاللَّه ارواحنا فداه لازم است

 انتظار

 انتظارِ ظهور يا اعتقاد به ظهور؟!

 معرفت يا راه انتظار

 احساس حضور، يا نشانى از معرفت

 معناى حضور چيست؟

 عظمت امام عصر ارواحنا فداه در كلمات اهل بيت عليهم السلام

 

    بخش اوّل

    نماز ها

 1 - نماز امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 2 - نماز ديگر امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 3 - نماز مسجد مقدّس جمكران

 4 - نماز امام زمان ارواحنا فداه در مقام آن حضرت در حلّه و نعمانيّه

 5 - نماز منسوب به امام زمان ارواحنا فداه براى برآورده شدن حاجت‏ها

 6 - نماز توجّه به حضرت صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 7 - نماز و دعاى فَرَج براى رفع مشكلات مهمّ

 8 - نماز استغاثه به امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 9 - نمازِ هديه خدمت امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 10 - اهداء نماز به امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در روز پنجشنبه

 11 - نماز استغاثه به امام زمان ارواحنا فداه در شب‏هاى پنجشنبه و جمعه

 12 - نماز استغاثه به نحو ديگر

 13 - نماز امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در شب جمعه

 14 - نماز ديگر امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 15 - نماز روز بيست و هفتم ماه رجب

 16 - نماز شب نيمه ماه شعبان

 17 - نماز ديگر در شب نيمه شعبان

 

    بخش دوّم

    دعاهاى قنوت

 1 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در قنوت نمازها

 2 - قنوت حضرت امام سجّاد عليه السلام براى رفع شرّ اشرار و چيرگى و پيروزى حق در جهان

3 - قنوت حضرت امام باقر عليه السلام

 4 - قنوت حضرت امام رضا عليه السلام

 5 - قنوت حضرت امام جواد عليه السلام

 6 - دعاى ديگر امام جواد عليه السلام در قنوت

 7 - قنوت حضرت امام هادى عليه السلام

 8 - دعاى امام حسن عسكرى عليه السلام در قنوت

 9 - دعاى قنوت حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه

 10 - دعاى دوّم حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در قنوت

 11 - دعاى سوّم آن حضرت در قنوت

 12 - دعا در قنوت نماز جمعه براى ظهور آن بزرگوار عجّل اللَّه تعالى فرجه

 

    بخش سوّم

    ادعيه بعد از نمازها

 1 - دعاى براى ظهور حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه بعد از هر نماز واجب

 2 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه بعد از نمازهاى واجب

 3 - دعا براى تشرّف خدمت حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه كه بعد از نمازهاى واجب خوانده مى‏ شود

 4 - دعاى ديدار امام زمان ارواحنا فداه

 5 - دعاى بعد از نماز صبح

 6 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در تعقيب نماز صبح

 7 - دعاى ديگر براى ظهور آن حضرت ارواحنا فداه پس از نماز صبح

 8 - دعاى ديگرى براى حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه بعد از نماز صبح

 9 - 11 - دعاهايى كه حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه براى برطرف شدن مشكلات شديد به مردى آموختند

 12 - دعا براى ظهور آن حضرت پس از نماز صبح و ظهر در هر روز

 13 - دعا براى ظهور آن بزرگوار ارواحنا فداه پس از نماز ظهر در هر روز

 14 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه پس از نماز عصر

 15 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه بعد از دو ركعت اوّل نماز شب

 16 - دعا براى ظهور آن حضرت عجّل اللَّه تعالى فرجه بعد از ركعت چهارم نماز شب

 

    بخش چهارم

    دعاهاى ايّام هفته

 1 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در روزهاى پنجشنبه

 2 - صلوات براى ظهور آن حضرت ارواحنا فداه از عصر روز پنجشنبه تا پايان روز جمعه

 3 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه در شب جمعه

    حكايت دعاى علوى مصرى

 4 - دعاى علوى مصرى از امام زمان ارواحنا فداه كه در گرفتارى‏ هاى شديد خوانده مى‏ شود

    روز جمعه ؛ روز حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه است

    فضيلت دعاى ندبه

 5 - دعاى ندبه

 6 - دعا در روز جمعه بعد از نماز صبح براى تعجيل فرج

 7 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در روز جمعه

 8 - دعاى ديگرى براى ظهور آن حضرت در روز جمعه

 9 - صلواتى كه هر كس بعد از نماز جمعه بخواند از اصحاب امام زمان ارواحنا فداه خواهد بود

 10 - دعا براى ظهور آن حضرت عجّل اللَّه تعالى فرجه در روز جمعه، عيد فطر و عيد قربان

    حكايت صلوات ضرّاب اصفهانى

 11 - صلوات ضرّاب اصفهانى

 12 - صلوات و دعا در عصر روز جمعه براى ظهور حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 13 - فضيلت خواندن سوره بنى إسرائيل در هر شب جمعه

 

    بخش پنجم

    دعاهاى هر ماه

 1 - دعا براى ظهور حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در ظهر روز عاشورا

 2 - دعاى ديگرى در روز عاشورا

 3 - دعاى ايّام ماه رجب كه از ناحيه مقدّسه امام زمان ارواحنا فداه صادر شده است

 4 - دعاى ديگر در ايّام ماه رجب كه از ناحيه مقدّسه رسيده است

 5 - دعاى سوّم در ايّام ماه رجب

 6 - دعاى روز سوم شعبان

    فضيلت شب نيمه شعبان

 7 - دعاى شب نيمه شعبان

    فضيلت دعاى (خضر، معروف به دعاى) كميل در آن شب

 8 - دعاى افتتاح

 9 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه بعد از هر نماز واجب در ماه مبارك رمضان

 10 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه در روز سيزدهم ماه مبارك رمضان

 11 - دعاى ديگر در روز سيزدهم ماه مبارك رمضان

 12 - دعا هنگام وقوع صيحه

 13 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه در روز هيجدهم ماه مبارك رمضان

 14 - دعا براى ظهور امام زمان ارواحنا فداه در شب بيست و سوّم ماه مبارك رمضان 15  دعاى ديگر براى ظهور آن حضرت ارواحنا فداه در شب بيست و سوّم ماه مبارك رمضان

 16 - دعاى سوّم براى ظهور آن حضرت ارواحنا فداه در شب بيست و سوّم ماه مبارك رمضان

    ادب و احترام شيعه نسبت به امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در روز عيد فطر

 17 - دعاى روز عيد غدير ؛ كسى كه آن را بخواند مانند كسى است كه زير پرچم

    حضرت قائم عجّل اللَّه تعالى فرجه و در خيمه آن حضرت باشد

 18 - تسبيح حضرت امام زمان ارواحنا فداه از روز هيجدهم تا آخر هر ماه

 

    بخش ششم

    دعاهايى كه مخصوص روز معيّنى از ايّام هفته نيست

 1 - دعاى عهد

    معناى بيعت با حضرت مهدى عجّل اللَّه تعالى فرجه

 2 - دعاى عهد ديگر

 3 - دعاى زمان غيبت

 4 - دعاى زمان غيبت به روايتى ديگر

 5 - دعاى معرفت در زمان غيبت

 6 - دعاى ديگر در زمان غيبت

 7 - دعاى ديگرى نيز در زمان غيبت

 8 - دعاى غريق در زمان غيبت

 9 - دعايى مناسب با زمان غيبت

 10 - دعاى نجات از فتنه‏ هاى آخرالزمان

 11 - دعاى امام جواد عليه السلام براى رفع ظلم و ستم از جهان

 12 - دعا براى حفظ شدن از شرّ دجّال

 13 - دعاى فرج ( إلهي عظُم البلاء )

 14 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در حرم حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام

 15 - دعا براى ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در سجده شكر

 16 - دعاى هنگام عطسه

 17 - دعاى سفر در ساعت مخصوص به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 18 - دعاى براى ظهور آن حضرت ارواحنا فداه در ساعت دوازدهم روز

 19 - دعاى ديگر در ساعت مخصوص به آن حضرت ارواحنا فداه

 20 - صلوات بر امام زمان ارواحنا فداه

 21 - دعايى از امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه در آغاز نمازها

 22 - دعاى حضرت صاحب الأمر عجّل اللَّه تعالى فرجه

 23 - دعاى سهم الليل از امام زمان ارواحنا فداه

 24 - دعاى ديگر از امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 25 - دعاى «يا نور النّور» از امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 26 - دعاى ديگر از امام زمان ارواحنا فداه براى رفع مشكلات

 27 - دعاى مهمّ ديگر از امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه براى برآورده شدن حاجت‏ها

 28 - دعاى امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه براى شفاء از بيمارى‏ها

 29 - دعاى ديگر از امام زمان ارواحنا فداه براى رهايى از سختى‏ها و حفظ شدن از دزدها

 30 - دعاى ديگرى از امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه براى رهايى از سختى‏ها و مشكلات

 31 - حرز امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 32 - دعاى حجاب (پنهان بودن) از امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه

 33 - دعا براى فرَج در روز ظهور

 34 - دعاى حضرت بقية اللَّه ارواحنا فداه در اوّل ظهور

 35 - دعاى شيعه هنگام خروج حضرت قائم ارواحنا فداه

 36 - دعاى آن حضرت عجّل اللَّه تعالى فرجه هنگام عبور از وادى السلام

 37 - صلوات بر حضرت فاطمه زهرا عليها السلام ( أللّهمّ صلّ على فاطمة وأبيها ... )

 38 - ثواب خواندن سوره مباركه «كهف»

 39 - از خواصّ سوره «يس»

 40 - فضيلت سوره‏هاى «مسبّحات»

 41 - خواندن سوره «القارعة» سبب ايمنى از فتنه دجّال است

 

    بخش هفتم

    توسّل به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

    جريان دعاى توسّل خواجه نصير رحمه الله

 1 - دعاى توسّل معروف به دعاى توسّل خواجه نصير رحمه الله

 2 - دعاى توسّل به حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه

 3 - توسّل به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در مشكلات

 4 - توسّل به حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه در مشكلات (يا فارس الحجاز)

 5 - توسّل ديگر به حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه در مشكلات (يا محمّد يا عليّ ...)

 6 - توسّل ديگر به حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه (يا صاحب الزّمان)

 7 - توسّل ديگر به آن حضرت صلوات اللَّه عليه

 8 - توسّل ديگر به آن حضرت ارواحنا فداه (يا حجّة القائم)

 9 - توسّل براى رفع بيمارى

 

    بخش هشتم

    عريضه ها

    جريانى در مورد نوشتن نامه به محضر امام زمان ارواحنا فداه

    جريان ديگر در مورد نوشتن نامه به حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه

 1 - كيفيّت نوشتن نامه به محضر امام عصر عجّل اللَّه تعالى فرجه

 2 - عريضه ‏اى به خداوند كه در عريضه حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه قرار داده مى ‏شود

 3 - عريضه استغاثه ديگرى به امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه

 

    بخش نهم

    استخاره ها

    آخرين توقيعى كه از ناحيه مقدّسه صادر شد، دعاى استخاره بود

 1 - دعاى استخاره كه از امام عصر ارواحنا فداه روايت شده است

    نكته مهمّ

 2 - دعا براى ظهور آن حضرت عجّل اللَّه تعالى فرجه در دعاى استخاره با قرآن

 3 - استخاره با رقعه كه از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه روايت شده است

    انواع استخاره با تسبيح كه از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه روايت شده است

 4 - استخاره اوّل

 5 - استخاره دوّم

 6 - استخاره سوّم

 7 - استخاره چهارم

 8 - استخاره پنجم

 

    بخش دهم

    دعاهايى كه حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

    از پدران بزرگوار خود نقل فرموده ‏اند

 1 - دعاى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در سختى‏ها به نقل از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

    حكايت حرز يمانى

 2 - حرز يمانى

 3 - دعاى حريق كه بامدادان خوانده مى ‏شود

 4 - دعاى الحاح از امام صادق عليه السلام به نقل از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 5 - دعاى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام پس از نماز واجب به نقل از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 6 - دعاى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در سجده شكر به نقل از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 7 - دعاى سجده امام سجّاد عليه السلام در مسجد الحرام به نقل از حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

    حكايت دعاى عبرات

 8 - دعاى عبرات

 

    بخش يازدهم

    زيارت‏ها

    استحباب زيارت حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در هر زمان و مكان

    زيارت حضرات معصومين عليهم السلام و هديه ثواب آن به پيشگاه حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

    آداب زيارت

 1 - زيارت آل يس

 2 - زيارت ندبه

 3 - زيارت امام زمان ارواحنا فداه در روز جمعه

 4 - زيارت حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه كه در مشكلات و موارد ترسناك خوانده مى ‏شود

 5 - زيارت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در روز يكشنبه كه از حضرت بقيّةاللَّه ارواحنا فداه روايت شده است

 6 - زيارت ناحيه مقدّسه

 7 - زيارت رجبيّه كه در حرم‏هاى مطهّر اهل بيت عليهم السلام در ماه رجب خوانده مى ‏شود

 8 - زيارت حضرت صاحب الأمر ارواحنا فداه در حرم مطهّر حضرت امام رضا عليه السلام

 9 - اذن ورود به حرم‏هاى ائمّه عليهم السلام و سرداب مقدّس

 10 - زيارت حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه در سرداب مقدّس

 11 - زيارت دوّم حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه

 12 - زيارت سوّم حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه

 13 - زيارت چهارم در سرداب مقدّس

 14 - زيارت پنجم حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه

    ذكر صلوات بر امام زمان ارواحنا فداه

 15 - زيارت ششم حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه

 16 - نحوه سلام كردن به امام زمان ارواحنا فداه

 17 - سلام بر آن حضرت ارواحنا فداه به شيوه‏ اى ديگر

 18 - زيارت امام هادى و امام عسكرى عليهما السلام

 19 - زيارت حضرت نرجس خاتون عليها السلام

 20 - زيارت حضرت حكيمه خاتون عليها السلام

 

    بخش دوازدهم

    زياراتِ نوّاب حضرت قائم ارواحنا فداه و بعضى از دعاهاى كه اصحاب آن بزرگوار نقل نموده‏ اند

 1 - زيارت نوّاب امام زمان ارواحنا فداه

 2 - زيارت نايب اوّل جناب عثمان بن سعيد رضوان اللَّه عليه

 3 - نماز براى وسعت رزق كه از جناب محمّد بن عثمان قدس سره نقل شده است

 4 - دعاى عظيم الشأن كه جناب محمّد بن عثمان قدس سره آن را بسيار باارزش دانسته است

 5 - دعاى سمات كه از نايب دوّم جناب محمّد بن عثمان قدس سره روايت شده است

 6 - دعاى روز عيد فطر كه از جناب محمّد بن عثمان قدس سره روايت شده است

 7 - زيارت حضرت امام صادق عليه السلام به نقل از عثمان بن سعيد و حسين بن روح قدّس سرّهما

 8 - دعاى حضرت خضر عليه السلام معروف به دعاى كميل

 

    خاتمه كتاب يا ملحقات

    بعضى از عباداتى كه مورد توجّه

    حضرت بقيّة اللَّه ارواحنا فداه مى‏باشند

 نماز شب

 زيارت عاشورا

 دعاى بعد از زيارت عاشورا (دعاى علقمه)

 تجليل حضرت بقيّة اللَّه عجّل اللَّه تعالى فرجه از زيارت جامعه

 زيارت جامعه كبيره

 زيارت امين اللَّه و فضيلت آن

 زيارت وارث

 منابع و مصادر كتاب

 

    بازدید : 5827
    بازديد امروز : 0
    بازديد ديروز : 87030
    بازديد کل : 134229312
    بازديد کل : 92862929