امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
بخش سوّم : أدعيه بعد از نمازها

بخش سوّم

أدعيه بعد از نمازها


بازدید : 4908
بازديد امروز : 6151
بازديد ديروز : 30332
بازديد کل : 95524264
بازديد کل : 72335445