امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
بخش سوّم : أدعيه بعد از نمازها

بخش سوّم

أدعيه بعد از نمازها


بازدید : 5189
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 88809
بازديد کل : 134232869
بازديد کل : 92866487