امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
بخش سوّم : أدعيه بعد از نمازها

بخش سوّم

أدعيه بعد از نمازها


بازدید : 4857
بازديد امروز : 1253
بازديد ديروز : 3752
بازديد کل : 87486978
بازديد کل : 68303311